Znaleziono 1 artykuł

I. Kostrowicka

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O zarysie dziejów gospodarczych świata : (na marginesie pracy J. Ciepielewski, I. Kostrowicka, Z. Landau, J. Tomaszewski, Dzieje gospodarcze świata do roku 1980, wyd. IV zm., Warszawa 1985) Jan Kofman J. Ciepielewski (aut. dzieła rec.) I. Kostrowicka (aut. dzieła rec.) Zbigniew Landau (aut. dzieła rec.) Jerzy Tomaszewski (aut. dzieła rec.) s. 353-368