Znaleziono 10 artykułów

Jadwiga Kotarska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Streszczenia rozpraw doktorskich Krystyna Jakowska Jadwiga Kotarska Renarda Kazimiera Ocieczek Tadeusz Oracki Danuta Żebrowska s. 59-72
"Poetyka popularnej liryki miłosnej XVII wieku w Polsce", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1970 : [recenzja] Ewa Szary Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 94
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław [etc.] 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) Anna Tyńska (tłum.) s. 126-138
"Rej jako facecjonista", Jadwiga Kotarska [w:] "Studia nad Mikołajem Rejem. Twórczość i recepcja. Praca zbiorowa w 400-lecie śmierci Mikołaja Reja, 1569-1969", Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 160
"Jedna czy dwie poetyki Jana Andrzeja Morsztyna", Jadwiga Kotarska, "Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Prace Historycznoliterackie" 3, Gdańsk 1974 : [recenzja] Teresa Lancholc Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 185
"Theatrum mundi : ze studiów nad poezją staropolską", Jadwiga Kotarska, Gdańsk 1998 :[recenzja] Antoni Czyż Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 195-201
"Madrygały staropolskie : z dziejów liryki miłosnej w epoce renesansu i baroku", Alina Nowicka-Jeżowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1978 : [recenzja] Jadwiga Kotarska Alina Nowicka-Jeżowa (aut. dzieła rec.) s. 355-359
"Erotyk staropolski : inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980 : [recenzja] Dorota Gostyńska Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 365-374
"Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany", Jadwiga Kotarska, Wrocław 1980 : [recenzja] Adam Karpiński Jadwiga Kotarska (aut. dzieła rec.) s. 376
"Das Thorner Kantional von 1687 und seine Deutschen Verlagen. Ein Beitrag zur Erforschung der Deutsch-Polnischen Liedbeziehungen im Zeitalter der Polnischen Reformation", Günter Kratzel, Düsseldorf 1963, Zentral-Verlag für Dissertationen Triltsch, s. 244 + 4 nlb. : [recenzja] Jadwiga Kotarska Günter Kratzel (aut. dzieła rec.) s. 594-600