Znaleziono 19 artykułów

Jan Kott

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O nową syntezę polskiego Oświecenia Jan Kott s. 107-128, 482-485
Maria Wertenstein do Kazimiery Kott - listy z lat 1946-1949 Maria Wertenstein s. 113-130
Gdzie Rzym, gdzie Krym... Jan Kott s. 133-138
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
">>Klatka szuka ptaka<<", Jan Kott, "Twórczość" nr 8 (1981) : [recenzja] Aleksander Nawarecki Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 237
"Zjadanie bogów. Szkice o tragedii greckiej", Jan Kott, Kraków 1986 : [recenzja] Joanna Wiszniewicz Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 242
Awangarda i postmodernizm : ale gdzie teatr? Jan Kott s. 249-264
"Pisma wszystkie", t. 1-2, Stanisław Trembecki, opracował Jan Kott, Warszawa 1953, wydanie krytyczne, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. CIII, 1 nlb., 346, 2 nlb., 1 k. erraty, 15 ilustracji; 371, 5 nlb., 17 ilustracji : [recenzja] Tadeusz Mikulski Jan Kott (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) s. 261-269
"Przedmowa do >>Szekspira współczesnego<<", Jan Kott, "Dialog" nr 6 (1988) : [recenzja] Dorota Buchwald Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 279
Ostatni list Trembeckiego Jan Kott s. 290-291
"Encyklopedia (Wybór)", przełożyła Ewa Rzadkowska, wstęp Jana Kotta, Wrocław 1952, Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Biblioteka Narodowa, seria II, nr 73, z prac Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. XLII, 272, nlb. 2 : [recenzja] Rachmiel Brandwajn Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ewa Rzadkowska (aut. dzieła rec.) s. 324-326
"Apollo Korzeniowski. Ostatni dramaturg romantyczny", Roman Taborski, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1957, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterakie, pod redakcją Jana Kotta, tom 9, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, s. 167, 5 nlb. + 6 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Żabicki Jan Kott (aut. dzieła rec.) Roman Taborski (aut. dzieła rec.) s. 554-563
    Zacytuj
  • Udostępnij
"Poezja polskiego oświecenia. Antologia", opracował Jan Kott, rysunki J. P. Norblina, Warszawa 1954, «Czytelnik», s. 463, 1 nlb. : [recenzja] Zbigniew Goliński Jan Kott (aut. dzieła rec.) J. P. Norblin (aut. dzieła rec.) s. 559-577
"O Marii Dąbrowskiej i inne szkice", Ewa Korzeniewska, redaktor naukowy Jan Kott, Wrocław 1956, Zakład imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Studia Historycznoliterackie, pod redakcją Jana Kotta, tom 30, s. 179, 1 nlb. + 3 ilustracje : [recenzja] Artur Hutnikiewicz Ewa Korzeniewska (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 597-605
"Szkoła klasyków", Jan Kott, Warszawa 1949, „Czytelnik”, s. 185 : [recenzja] Maciej Żurowski Jan Kott (aut. dzieła rec.) s. 603-605
O nową syntezę polskiego Oświecenia Jan Kott s. 617-641
Trembaciana Jan Kott s. 885-935
Trembeciana (II) Jan Kott s. 908-916
Poezja Sejmu Czteroletniego : nowe pozycje literackie Jan Kott Juliusz Nowak-Dłużewski s. 965-987