Znaleziono 2 artykuły

Martyna Kotyśko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przegląd teorii aprobaty społecznej Paweł Izdebski Martyna Kotyśko Karolina Żbikowska s. 5-20
Problematyczne użytkowanie telefonu komórkowego a zdrowie psychiczne Paweł Izdebski Martyna Kotyśko s. 47-60