Znaleziono 11 artykułów

Sławomir Kotylak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego Sławomir Kotylak s. 85-98
Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego Sławomir Kotylak s. 121-135
Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych Sławomir Kotylak s. 133-142
Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu Sławomir Kotylak s. 133-143
Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu Sławomir Kotylak s. 149-170
Analiza sieci społecznych (SNA) jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego Sławomir Kotylak s. 161-168
Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce : ujęcie ekonomiczne Sławomir Kotylak s. 235-244
Kontrola wewnętrzna warunkiem sprawnego zarządzania administracją publiczną Sławomir Kotylak s. 309-319
Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich Sławomir Kotylak s. 331-340
Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce Sławomir Kotylak s. 369-382
Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej Sławomir Kotylak s. 715-728