Znaleziono 3 artykuły

Jolanta Kowalczykówna

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Jan Lemański jako liryk w tomie sonetów W kraju słońca Jolanta Kowalczykówna s. 175-199
"Twórczość Heleny Duninówny dla dzieci", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska", S.F. Humaniora, vol. XXXIII Halina Gacowa Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 229
"List w powieściach Kornela Makuszyńskiego dla młodzieży", Jolanta Kowalczykówna, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Filologia", z. 1 (1983) : [recenzja] Julia Pitera Jolanta Kowalczykówna (aut. dzieła rec.) s. 262