Znaleziono 23 artykuły

Andrzej Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy egzorcyzmy są potrzebne Andrzej Kowalczyk s. 29-43
Cykle typologiczne epizodów w Ewangelii Mateusza Andrzej Kowalczyk s. 31-49
Zasoby przyrodnicze jako atrakcje kulturowe: przykłady z wyspy Lanzarote (Hiszpania) Andrzej Kowalczyk s. 35-57
Próba nowej interpretacji niektórych liczb w Ewangeliach Andrzej Kowalczyk s. 37-49
"Turystyka zrównoważona", Andrzej Kowalczyk, Warszawa 2010 : [recenzja] Karolina Buczkowska Andrzej Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 43-47
Jak daleko możemy się posunąć w wyszczególnianiu poszczególnych form czy typów turystyki kulturowej? Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 43-47
Pragmatyczne znaczenie literackich opisów podróży we współczesnym zarzadzaniu gospodarką turystyczną Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki s. 45-48
Strategia i działania niezbędne dla popularyzacji polskich szlaków tematycznych Karolina Buczkowska Dariusz Dąbrowski Janusz Hochleitner Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Mieczysław K. Leniartek Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 48-55
Szanse Polski jako destynacji turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Jacek Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki Andrzej Stasiak Klaudiusz Święcicki s. 48-61
Masowość czy elitarność - dokąd zmierza turystyka kulturowa? Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheid Paweł Różycki Klaudiusz Święcicki s. 50-56
Czy istnieje potrzeba szerszej debaty z osobami i instytucjami kreującymi nowe produkty turystyki kulturowej? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Kazimiera Orzechowska-Kowalska Armin Mikos von Rohrscheidt Piotr Zmyślony s. 53-58
Czy poprawne jest zastępowanie szeroko rozumianych pojęć "krajoznawstwo" i "turystyka" : rozumiana jako peregrynacje wąsko brzmiącymi terminami w rodzaju "turystyka kulturowa", "turystyka wypoczynkowa" itd.? Janusz Hochleitner Michał Jarnecki Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt s. 60-64
Nowe typy atrakcji turystycznych a turystyka kulturowa Karolina Buczkowska Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Armin Mikos von Rohrscheidt Izabela Wyszowska s. 62-65
Wspólna polityka Unii Europejskiej jako całości w odniesieniu do turystyki kulturowej Karolina Buczkowska Sylwia Kaczmarek Andrzej Kowalczyk Kazimiera Orzechowska-Kowalska Paulina Ratkowska Armin Mikos von Rohrscheidt Paweł Różycki s. 63-68
Próba wyjaśnienia różnic w kompozycji Mt-Mk Andrzej Kowalczyk s. 77-116
Jak przyciągnąć do Polski turystów kulturowych z Azji Wschodniej? Przemysław Buryan Michał Jarnecki Piotr Kociszewski Andrzej Kowalczyk Zygmunt Kruczek Agnieszka Matusiak Agata Niemczyk Piotr Zmyślony s. 86-94
Rodzaj literacki Ewangelii Mateusza Andrzej Kowalczyk s. 115-153
Wystawa "Ostrów Lednicki - miejsce chrztu księcia Mieszka I" Andrzej Kowalczyk s. 143-146
"Wpływ typologii oraz tekstów Starego Testamentu na redakcję Ewangelii św. Mateusza", Andrzej Kowalczyk Roman Bartnicki Andrzej Kowalczyk s. 189-192
"The Gospel of Matthew", George Wesley Buchanan, Lewiston, NY-Queenston, Ont.-Lampeter, UK 1996 : [recenzja] George Wesley Buchanan Andrzej Kowalczyk s. 233-244
"Matthew's Community : the evidence of the special sayings material", Stephenson H. Brooks, Sheffield 1987 : [recenzja] Andrzej Kowalczyk Stephenson H. Brooks (aut. dzieła rec.) s. 237-241
Sesja popularno-naukowa i wystawa "Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz" Andrzej Kowalczyk s. 263-264
Seminarium naukowe "Niecodzienne odkrycia w kopalni torfu we wsi Nienawiszcz Andrzej Kowalczyk s. 285-286