Znaleziono 1 artykuł

Krystyna Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Bibliografia zawartości << Życia Nauki >> 1946-1952", Krystyna Kowalczyk, Agnieszka Paszkowska, Julian Wójcik, Wrocław 1969; "<< Życie Szkoły Wyższej >>. Bibliografia zawartości (1953-1967)", Stefania Skwirowska, Warszawa 1969 : [recenzja] Czesław Gutry Krystyna Kowalczyk (aut. dzieła rec.) Agnieszka Paszkowska (aut. dzieła rec.) Stefania Skwirowska (aut. dzieła rec.) Julian Wójcik (aut. dzieła rec.) s. 627-630