Znaleziono 3 artykuły

Tomasz Kowalczyk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Znaczenie podstawowych zasad prawa wyborczego w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej a III Rzeczpospolitej Polskiej Tomasz Kowalczyk s. 225-247
Problemy duszpasterskie katolików łużyckich po II wojnie światowej Tomasz Kowalczyk s. 229-239
Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej "Wyzwania współczesnego prawa wyborczego" - edycja II Tomasz Kowalczyk s. 283-286