Znaleziono 15 artykułów

Zdzisław Kowalewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Bureaucratic Trends in Organization and Institutionalization of Scientific Activity Zdzisław Kowalewski s. 115-140
"Science Perspectives", pod red. A. Rahmana, K. T. Achaya, Bombay-New Delhi 1969 : [recenzja] Zdzisław Kowalewski K. T. Achay (aut. dzieła rec.) A. Rahman (aut. dzieła rec.) s. 127-132
"Science and Society in the United States", pod red. Davida D. Van Tassela, Michaela G. Halla, Homewood 1966 : [recenzja] Zdzisław Kowalewski Michael G. Hall (aut. dzieła rec.) David D. Van Tassel (aut. dzieła rec.) s. 130-136
Zagadnienia filozofii nauki w czasopiśmie Uniwersytetu w Gryfii Zdzisław Kowalewski s. 198-200
Konwersatorium Naukoznawcze PAN w latach 1967-1968 Zdzisław Kowalewski s. 206-208
Z działalności Konwersatorium Naukoznawczego PAN w latach 1966 i 1967 Zdzisław Kowalewski s. 223-226
Dalsza działalność Konwersatorium Naukoznawczego PAN Zdzisław Kowalewski s. 297-300
Informacja o pracach Zakładu Badań Socjologicznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Stefania Dzięcielska Zdzisław Kowalewski Krystyna Kądzielska Władysław Milczarek Stefan Szostkiewicz s. 309-315
"American Sociological Review", t. 21, 1956 : [recenzja] Zdzisław Kowalewski s. 389-393
Odczyt dra A. Rahmana o dziejach nauki indyjskiej Zdzisław Kowalewski s. 427-429
Konwersatorium Naukoznawcze PAN Zdzisław Kowalewski s. 468-469
Historia nauki i naukoznawstwo : zarys kierunków rozwoju i zmian organizacyjnych Zakładu Historii Nauki i Techniki Zdzisław Kowalewski s. 471-485
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1971 Zdzisław Kowalewski s. 624-632
Sprawozdanie z działalności Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w roku 1970 Zdzisław Kowalewski s. 721-727
Zebranie Pracowni Historii Organizacji Nauki Zdzisław Kowalewski s. 803