Znaleziono 17 artykułów

Ewa Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Krystyna Ferenz Ewa Kowalska s. 9-12
Zesłańcze wysiedlenia obywateli polskich z Kresów Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1940-1941 : regulacje prawne i realizacja Ewa Kowalska s. 41-54
Polityka władz radzieckich realizowana na polskich kresach wschodnich w latach 1939 1941 Ewa Kowalska s. 51-64
Wypalenie zawodowe pielęgniarek : (próba poszukiwania przyczyn - wyniki badań) Ewa Kowalska s. 135-143
"Początki sowietyzacji Kresów Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej (jesień 1939 roku)", Adam Sudoł, Bydgoszcz -Toruń 1997 : [recenzja] Ewa Kowalska Adam Sudoł (aut. dzieła rec.) s. 163-166
Przesiedlenie obywateli polskich z ziem wschodnich RP w głąb ZSRR w latach 1939-1941, losy przesiedleńców do roku 1946 Ewa Kowalska s. 165-170
"Przeżyć, aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940-1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946", Ewa Kowalska, Warszawa 1998 : [recenzja] Stanisława Lewandowska Ewa Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 195-197
W poszukiwaniu interpretacji rzeczywistości zsyłkowej lat 1940-1941 Ewa Kowalska s. 199-215
"Gorskie Evrei. Istoria, etnografija, kultura", red. I. Biegun, Moskwa 2000, wyd. DAAT/Znanie, ss. 464 : [recenzja] Ewa Kowalska I. Biegun (aut. dzieła rec.) s. 211-213
"Birobidżan. Sowiecka ziemia obiecana?", Artur Patek, Kraków 1997 : [recenzja] Ewa Kowalska Artur Patek (aut. dzieła rec.) s. 214-218
Polska i Hiszpania, dwa kraje emigracyjne na przełomie wieków XIX i XX Ewa Kowalska s. 225-228
Diaspory - geneza, historyczne uwarunkowania, społeczne i kulturowe implikacje : Warszawa, 7-9 grudnia 1999 r. Ewa Kowalska s. 225-229
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Rozkład imperiów i rozwój migracji, koniec XIX i XX wiek", 5-7 grudnia 2000 r. Ewa Kowalska s. 235-237
"Deportowani w obwodzie archangielskim. Część 1. Alfabetyczny wykaz 9320 obywateli polskich wywiezionych w 1940 roku z obwodu białostockiego", w: "Indeks represjonowanych", t. XIV, Warszawa 2003 : [recenzja] Ewa Kowalska s. 236-239
Socjobiologiczne ujęcie zrónicowania płciowego człowieka Ewa Kowalska s. 239-254
Imigranci i społeczeństwa przyjmujące : adaptacja, integracja, transformacja? : Warszawa, 1-3 grudnia 1998 r. Ewa Kowalska s. 251-254
"Stosunki polsko-niemieckie na obczyźnie. Polscy i niemieccy imigranci w Milwaukee, Wisconsin (USA) 1860-1920", Dorota Praszałowicz, Kraków 1999 : [recenzja] Ewa Kowalska Dorota Praszałowicz (aut. dzieła rec.) s. 286-288