Znaleziono 3 artykuły

Hanna Kowalska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Polacy o Aleksandrze Puszkinie Hanna Kowalska s. 159-167
"Twórczość Aleksandra Puszkina w polskiej krytyce historycznoliterackiej", Hanna Kowalska, Aleksander Zwoznikow, "Zeszyty Naukowe UJ". Prace Historycznoliterackie z.50, Kraków 1984 : [recenzja] Irena Stemplowska Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) Aleksander Zwoznikow (aut. dzieła rec.) s. 213
"Rosyjski wiersz duchowny i kultura religijna staroobrzędowców pomorskich", Hanna Kowalska, Wrocław 1987 : [recenzja] Marek Tobera Hanna Kowalska (aut. dzieła rec.) s. 221