Znaleziono 4 artykuły

Mieczysław Kowerski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zmiany tempa wzrostu gospodarczego a decyzje o wypłatach dywidend przez spółki publiczne Mieczysław Kowerski s. 115-124
Modele mikro-makro finansowych zmiennych jakościowych Jarosław Bielak Mieczysław Kowerski Mariusz Poninkiewicz s. 167-178
Czynniki wpływające na wyludnianie się obszarów wiejskich województwa zamojskiego Mieczysław Kowerski Józef Ostrowski s. 281-304
Model częściowych dopasowań dywidend Lintnera dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Mieczysław Kowerski s. 337-346