Znaleziono 2 artykuły

Zofia Kozłowska-Budkowa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rzekomy dokument arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakóba z r. 1136 Zofia Kozłowska-Budkowa s. 388-390
"Ze studiów nad średniowieczną historiografią małopolską : wiślicki katalog biskupów krakowskich", Józef Szymański, [w:] Średniowiecze : studia o kulturze, Wrocław-Warszawa-Kraków 1969, s. 7-49 : [recenzja] Zofia Kozłowska-Budkowa Józef Szymański (aut. dzieła rec.) s. 507-508