Znaleziono 11 artykułów

Anna Kozłowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Analiza bezrobocia w Powiecie Brodnickim w latach 1998-1999 Anna Kozłowska s. 37-55
    Zacytuj
  • Udostępnij
Efekty BIZ dla produktywności : kreacja czy destrukcja? Anna Kozłowska Agnieszka Szczepkowska-Flis s. 93-108
Aplikacja koncepcji kreatywnej destrukcji do analizy procesów rozwojowych w Unii Europejskiej Anna Kozłowska Agnieszka Szczepkowska-Flis s. 109-124
Jeszcze o pojęciu językowego obrazu świata : glosa do książki Anny Różyło "Dzień, noc i inne pory doby - studium porównawcze polszczyzny ogólnej i poezji Haliny Poświatowskiej" Anna Kozłowska s. 161-169
Wokół "Quidama" : w 150. rocznicę powstania utworu Tomasz Korpysz Anna Kozłowska s. 185-191
Język poetycki Karola Wojtyły : próba charakterystyki Anna Kozłowska s. 193-214
Zewnętrzny wymiar ukraińskiego rozdroża - geopolityczne znaczenie Ukrainy oraz koncepcje ukraińskiej polityki zagranicznej Anna Kozłowska s. 215-242
„Wołanie o jasność” : o książce Wiesława Rzońcy "Norwid a romantyzm polski" Anna Kozłowska Wiesław Rzońca (aut. dzieła rec.) s. 223-232
Przejawy społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw zorientowanej na kobiety (doświadczenia polskie) Anna Kozłowska s. 274-294
Model oddziaływania reklamowego: weryfikacja dotychczasowych założeń Anna Kozłowska s. 279-294
Diagnozowanie stabilności ocen na progach edukacyjnych Anna Kozłowska s. 539-547