Znaleziono 37 artykułów

Jan Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów Biblioteki braci Załuskich (1747-1773) Jan Kozłowski
Erudycja jako typ poznania : lata rozkwitu (XVII-pierwsza połowa XVIII w.) i lata upadku (druga połowa XVIII w.) : stan badań i horyzonty poznawcze Jan Kozłowski s. 3-20
Księgozbiór medyczny Biblioteki Załuskich Jan Kozłowski s. 35-62
Żandarmeria w Królestwie Polskim w latach 1867-1880 Jan Kozłowski s. 182, 49-68
Jak powstała w Polsce historia nauki? Jan Kozłowski s. 67-82
Kto był inicjatorem powołania Szpitala Generalnego? Jan Kozłowski s. 145-150
Posiedzenia Zespołu Historii Nauki Okresu Oświecenia Jan Kozłowski Czesław Majorek s. 153-155
Bałtowie na wyższych i średnich szczeblach administracji Królestwa Polskiego w latach 1863-1914 : (w związku z artykułem Łukasza Chimiaka, Kariery tzw. Bałtów w rosyjskiej administracji Królestwa Polskiego w drugiej połowie XIX w., PH t. LXXXVIII, 1997, z. 3–4) Jan Kozłowski Łukasz Chimiak (aut. dzieła rec.) s. 189-208
"Słownik biograficzny gubernatorów i wicegubernatorów w Królestwie Polskim (1867–1918)", Artur Górak, Jan Kozłowski, Krzysztof Latawiec, Lublin 2014 : [recenzja] Monika Płócienniczak Artur Górak (aut. dzieła rec.) Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Latawiec (aut. dzieła rec.) s. 201-204
"Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Ryszard Ergetowski Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Universitätsbibliotheken und Bibliotheken der Akademie der Wissenschaften in Polen", Ryszard Ergetowski, Bern 1981 : [recenzja] Jan Kozłowski Ryszard Ergetowski (aut. dzieła rec.) s. 229-230
Realizacja reformy administracyjnej w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 233-250, 339
Stulecie urodzin Wojciecha Świętosławskiego Jan Kozłowski s. 233-234
Seminarium Pracowni Badań nad Początkami Myśli Społecznej Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 239-240
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 249-250
Biblioteka Załuskich w świetle "Neuer Zeitungen von gelehrten Sachen" (1726-1767) Joanna Jarzęcka Jan Kozłowski s. 299-321
"Szkice o dziejach biblioteki Załuskich", Jan Kozłowski, Wrocław 1986 : [recenzja] Marek Tobera Jan Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 340
Zebrania naukowe Zakładu Historii Organizacji Nauki Wojciech Henel Jan Kozłowski s. 395-397
Posiedzenie naukowe Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 404-405
Zebranie Zakładu Historii Organizacji Nauki Jan Kozłowski s. 426-427
W 75 rocznicę urodzin pierwszego redaktora naczelnego "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" Jan Kozłowski s. 430-432
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 475-476
Polsko-czechosłowacka konferencja na temat nauczania historii nauki i techniki Jan Kozłowski s. 490-492
Odsłonięcie tablicy pamiątkowej - dedykowanej profesorowi Ksaweremu Rowińskiemu Jan Kozłowski s. 515
Uroczyste spotkanie Komitetu Redakcyjnego "Kwartalnika Historii Nauki i Techniki" z profesor Wilhelminą Iwanowską Jan Kozłowski s. 517
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych IHNOiT Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski Anna Nawarecka s. 517-520
Straż ziemska w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 519-534, 617
Zebrania Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 533-534
Reorganizacja żandarmerii w Królestwie Polskim (1861-1864) Jan Kozłowski s. 579-589, 692
"Historia książki w XVIII w. Początki bibliologii", Anna Żbikowska-Migoń, Warszawa 1989 : [recenzja] Jan Kozłowski Anna Żbikowska-Migoń (aut. dzieła rec.) s. 636-641
Posiedzenia Pracowni Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski Bożena Michalik Zbigniew Mikołejko s. 678-681
Posiedzenia naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski Adam Matuszewski s. 695-698
Zebrania naukowe Zakładu Historii Nauk Społecznych Ryszard Ergetowski Małgorzata Kinowska Jan Kozłowski s. 721-723
Zebranie Zakładu Historii Nauk Społecznych Jan Kozłowski s. 733
Wyżsi urzędnicy gubernialni i powiatowi w Królestwie Polskim w latach 1867-1875 Jan Kozłowski s. 819-841, 930
Spory o rzeczypospolitą uczonych Jan Kozłowski s. 995-1012
"O pożytku komparatystyki w badaniach nad dziejami bibliotek naukowych. Na marginesie książki Wernera Arnolda pt. Eine norddeutscher Fürstenbibliothek das frühen 18. Jhr. Herzog Ludwig Rudolph von Braunschweig-Lüneburg (1671-1735) und seine Büchersammlung", Göttingen 1980 : [recenzja] Jan Kozłowski Werner Arnold (aut. dzieła rec.) s. 1047-1050