Znaleziono 12 artykułów

Włodzimierz Kozłowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wypad Podlaskiej Brygady Kawalerii do Prus Wschodnich w 1939 roku Włodzimierz Kozłowski s. 3-19
Kutnowski 37 pułk piechoty Ziemi Łęczyckiej imienia Księcia Józefa Poniatowskiego 1918-1939 Włodzimierz Kozłowski s. 35-42
4 Dywizja Piechoty w latach 1919-1921 : geneza, organizacja, dowódcy Włodzimierz Kozłowski s. 117-128
"Obrona środkowej Narwii i Biebrzy w 1939 roku", Włodzimierz Kozłowski, Łódź 1981 : [recenzja] Ryszard Juszkiewicz Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 134-138
Znowu o 7 Dywizji Piechoty (1921–1939) : odpowiedź prawie wymuszona Włodzimierz Kozłowski s. 140-143
O dowódcach 7 DP w latach 1921-1939 Henryk Bułhak Piotr Stawecki Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 157-165
Jeszcze o dowódcach 7 Dywizji Piechoty 1921-1939. W odpowiedzi Panom Recenzentom Włodzimierz Kozłowski s. 173-178
"Generalski konterfekt: biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921-1939", Włodzimierz Kozłowski, Łódź 2007 : [recenzja] Witold Jarno Włodzimierz Kozłowski (aut. dzieła rec.) s. 192-195
"Polityka narodowościowa Polski w latach 1944-1960", Leszek Olejnik, Łódź 2003 : [recenzja] Włodzimierz Kozłowski Leszek Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 265-268
"Bitwa pod Mławą 1939", Ryszard Juszkiewicz, Warszawa 1979 : [recenzja] Włodzimierz Kozłowski Ryszard Juszkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 280-284
Działania Suwalskiej Brygady Kawalerii na pograniczu Prus Wschodnich w 1939 roku Włodzimierz Kozłowski s. 387-402
Polscy piechurzy w Prusach Wschodnich. Z walk I batalionu 135 pułku piechoty w 1939 roku Włodzimierz Kozłowski s. 547-559