Znaleziono 7 artykułów

Barbara Kozak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Inspiracje biblijne we wczesnej poezji Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 7-16
Akatysty polskie Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 7-19
Poezja na usługach władzy : wczesna panegiryczna twórczość Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 123-133
"Chrystus jest Aqua" : metafory chrystologiczne w poezji Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 129-137
Wędrówki dyletantów Bułata Okudżawy – problematyka i konflikty Barbara Kozak s. 155-164
Poezja pasyjna Symeona z Połocka Barbara Kozak s. 177-187
Rosja za kamiennym murem : nowe średniowiecze w twórczości Władimira Sorokina : na przykładzie powieści Dzień oprycznika Barbara Kozak s. 213-221