Znaleziono 2 artykuły

Irena Kozimala

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Harcerstwo – szkoła – społeczeństwo w południowo-wschodniej Polsce w latach 1911–1939 Irena Kozimala s. 145-170
"Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939", Irena Kozimala, Przemyśl 2003 : [recenzja] Janina Chodakowska Irena Kozimala (aut. dzieła rec.) s. 246-248