Znaleziono 1 artykuł

Sándor Kozocsa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Mickiewicz Magyarországon. A költő halálának századik évfordulójára", összeāllītotta Kozocsa Sándor, Budapest 1955, Széchényi Könyvtār - Bibliográfiai Osztálya, Új Bibliográfiai Füzetek, Szerkeszti Bélley, Pál I, s. 64 = "Mickiewicz na Węgrzech. W setną rocznicę zgonu poety", zestawił Aleksander Kozocsa, Budapeszt 1955, Biblioteka Narodowa im. Széchényiego - Sekcja Bibliograficzna, Nowe Zeszyty Bibliograficzne, redaguje Paweł Bélley, I, s. 64 : [recenzja] Jan Reychman Sándor Kozocsa (aut. dzieła rec.) s. 282-285