Znaleziono 29 artykułów

Józef Kozyra

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pielgrzymki w Biblii Józef Kozyra s. 5-18
Nowe stworzenie - kaine ktisis Józef Kozyra s. 13-40
Aspekty teologiczne paruzji Chrystusa w 1 Kor 15 Józef Kozyra s. 15-44
Nowe Przymierze - kaine diatheke Józef Kozyra s. 17-39
Nowe przykazanie miłości Józef Kozyra s. 29-45
Charakter teologiczny i biograficzny ewangelii jako gatunku literackiego Józef Kozyra s. 45-68
Miejsca i świadectwa archeologiczne związane z pierwszą ewangelizacją Europy w czasie II wyprawy misyjnej św. Pawła : Pawłowym szlakiem przez Grecję Józef Kozyra s. 54-72
Tytuły Chrystusa nazywające Go głównym władcą i wodzem w nauczaniu św. Piotra Apostoła Józef Kozyra s. 69-94
Jezus Chrystus kamieniem węgielnym albo głowicą węgła oraz głową w Nowym Testamencie Józef Kozyra s. 77-103
Chrystus-Archégos w zmartwychwstaniu na podstawie Dz 3.15; 5.31 Józef Kozyra s. 109-128
"Jezus Chrystus jako ARCHE : protologia chrystologiczna pierwotnej tradycji apostolskiej Nowego Testamentu w interpretacji rdzenia arch-", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Roman Bartnicki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 190-195
Najnowszy przekład Listu św. Jakuba w Biblii paulistów w świetle innych tłumaczeń biblijnych Józef Kozyra s. 197-213
Ks. Józef Jelito jako biblist Józef Kozyra s. 203-220
Spotkania z Biblią Józef Kozyra s. 209-220
    Zacytuj
  • Udostępnij
Nowotestamentalna nauka o Eucharystii Józef Kozyra s. 225-240
"Jezus Chrystus jako APXH", Józef Kozyra, Katowice 2001 : [recenzja] Stanisław Pisarek Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 227-229
Problem egzegetyczny Jk 5, 11: to telos kyriou eidetes Józef Kozyra s. 233-247
"Apostoł Paweł i jego dzieło", Hugolin Langkammer, Opole 2001 : [recenzja] Józef Kozyra Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 260-262
Abraham – Ojcem żywej wiary według Listu św. Jakuba Józef Kozyra s. 264-275
Szczególne miejsce ludu wybranego i jego Świętych Pism w Nowym Testamencie Józef Kozyra s. 367-383
"Pismo Święte Nowego Testamentu i psalmy. Przekład ekumeniczny z języków oryginalnych", Warszawa 2001 : [recenzja] Józef Kozyra s. 447-450
"<<Teologia kontaktu>> na podstawie Listu św. Pawła do Filipian i Dziejów Apostolskich 16", Janusz Wilk, Katowice 2006 : [recenzja] Józef Kozyra Janusz Wilk (aut. dzieła rec.) s. 454-456
"Rola głosu Jezusa w dziele Objawienia : studium z teologii ewangelii według św. Jana", Beata Urbanek, Katowice 2009 : [recenzja] Józef Kozyra Beata Urbanek (aut. dzieła rec.) s. 456-458
"Historiozbawcza wizja starości w Piśmie Świętym : studium egzegetyczno-teologiczne", Piotr Ostański, Poznań 2007 : [recenzja] Józef Kozyra Piotr Ostański (aut. dzieła rec.) s. 458-462
Marcin Luter wobec Listu Jakuba Józef Kozyra s. 462-472
Duch Święty w teologii, liturgii oraz katechezie Kościołów chrześcijańskich Józef Kozyra s. 472-475
"Znajomość przypowieści ewangelicznych u katechizowanych maturzystów liceów ogólnokształcących w Rudzie Śląskiej", Roman Buchta, Katowice 2004 : [recenzja] Józef Kozyra Roman Buchta (aut. dzieła rec.) s. 483-487
"Apostoł Paweł i jego dzieło", Hugolin Langkammer, Opole 2001 : [recenzja] Józef Kozyra Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 542-544
"List św. Jakuba : wstęp : przekład z oryginału : komentarz", Józef Kozyra, Częstochowa 2011 : [recenzja] Zdzisław Małecki Józef Kozyra (aut. dzieła rec.) s. 638-639