Znaleziono 2 artykuły

Janina Królińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Rola ziemi przemyskiej w kulturze polskiej XVI i XVII wieku Janina Królińska s. 299-305
Elegje J. Kochanowskiego a J. T. Trembeckiego "Philomachia" Janina Królińska s. 306-315