Znaleziono 117 artykułów

Janusz Królikowski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maryjne oblicze nowej ewangelizacji : perspektywy w świetle historii mariologii Janusz Królikowski s. 11-21
Kontemplacja i racjonalność. Sakralny wymiar teologii Janusz Królikowski s. 19-34
Mysteria vitae Christi a poszukiwania współczesnej chrystologii Janusz Królikowski s. 21-31
Kościół i świat : wzajemne relacje w perspektywie II Soboru Watykańskiego Janusz Królikowski s. 27-44
Wątki eklezjalne w mariologii w recepcji VIII rozdziału Konstytucji "Lumen gentium" Janusz Królikowski s. 27-36
Nowa ewangelizacja w kontekście nowego ateizmu Janusz Królikowski s. 29-50
Jezus Chrystus, Maryja i początek Kościoła Janusz Królikowski s. 36-48
Bierzmowanie jako sakrament duchowej otwartości w refleksji św. Tomasza z Akwinu Janusz Królikowski s. 45-49
"Theotokos" w teologii św. Atanazego. Przełom mariologiczny w ГѴ wieku i jego znaczenie Janusz Królikowski s. 56-73
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (III) Janusz Królikowski s. 57-76
Piękno manifestacją świętości Maryi Janusz Królikowski s. 62-77
    Zacytuj
  • Udostępnij
W poszukiwaniu żywej nadziei : na podstawie "Compendium theologiae" św. Tomasza z Akwinu Janusz Królikowski s. 77-87
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (I) Janusz Królikowski s. 81-105
Maryja - "Matka Kościoła" w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (II) Janusz Królikowski s. 81-97
Geneza współczesnego abortyzmu i jego przejawy Janusz Królikowski s. 87-104
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 89-100
Twórczość artystyczna i doświadczenie religijne : aspekt historyczny i sytuacja obecna Janusz Królikowski s. 95-107
Mariologia i antropologia : problematyka i propozycje Janusz Królikowski s. 102-113
Wniebowzięcie Bogarodzicy Maryi a chrześcijańska perspektywa eschatologiczna Janusz Królikowski s. 107-123
Kult Najświętszego Serca Jezusa szkołą polityki chrześcijańskiej Janusz Królikowski s. 107-122
Teologia negatywna i metafizyka Janusz Królikowski Stanisław Wszołek s. 109-125
Biuletyn liturgiczny Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski Jacek Nowak s. 115-128
Jaka prawda? : Jaka wolność? : Propozycje do dyskusji z kulturą współczesną Janusz Królikowski s. 117-129
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Jan Miazek Bogusław Nadolski s. 119-134
Wniebowzięcie Maryi jako droga do odkrywania ojcostwa Boga Janusz Królikowski s. 141-157
Inspiracje liturgiczno-maryjne w jedynej duchowości chrześcijańskiej Janusz Królikowski s. 142-159
Wyjątkowość Maryi w mariologii Ojców greckich jako źródło inspiracji ekumenicznych Janusz Królikowski s. 159-174
Dziewiczość Całej-Świętej Maryi : aktualność zagadnienia na tle postulatów kulturowych i religijnych Janusz Królikowski s. 165-185
"Dopowiedzenia chrystologii biblijnej", Augustyn Jankowski, Poznań 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Augustyn Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 167-168
"Elementy chrystologii", Tomasz Węcławski, Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Tomasz Węcławski (aut. dzieła rec.) s. 168-169
"Izajasz wieszczem Chrystusa", Józef Paściak, Katowice 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Józef Paściak (aut. dzieła rec.) s. 169-170
"Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna", Stanisław Kowalczyk, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Kowalczyk (aut. dzieła rec.) s. 170-171
"Zarys chrześcijańskiej teologii paschalnej", t. 1: "Chrystus nasza Pascha", Wacław Hryniewicz, Lublin 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) s. 172-174
Biuletyn liturgiczny Adam Durak Janusz Królikowski Bogusław Nadolski s. 173-190
"Unser jenseitiger Leib. Zuversicht aus dem Apostolischen Glaubensbekenntnis", Ernst Hofmann, Leutesdorf 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Ernst Hofmann (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Dynamika wiary", Paul Tillich, tł. Adam Szostkiewicz, Poznań 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Adam Szostkiewicz (aut. dzieła rec.) Paul Tillich (aut. dzieła rec.) s. 175
"Wiara z doświadczenia. O możliwości spotkania z Bogiem", Josef Imbach, tł. M. Stelmachowska, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Josef Imbach (aut. dzieła rec.) Maria Stelmachowska (aut. dzieła rec.) s. 175-176
"Teologowie Trzeciego Świata. Jedenaście szkiców biograficznych z Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej", red. Hans Waldenfels, tł. Beata Kita, Warszawa 1987 : [reecnzja] Janusz Królikowski Beata Kita (aut. dzieła rec.) Hans Waldenfels (aut. dzieła rec.) s. 176
"Początki doktryny chrześcijańskiej", John N. D. Kelly, tł. Julia Mrukówna, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski John N. D. Kelly (aut. dzieła rec.) Julia Mrukówna (aut. dzieła rec.) s. 183-184
Zrzeczenie się urzędu papieskiego – dopuszczalny wariant czy instytucja? Janusz Królikowski s. 185-202
"Teologowie wyzwolenia", Bottista Mondin, tł. Rajmund Borkowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Rajmund Borkowski (aut. dzieła rec.) Bottista Mondin (aut. dzieła rec.) s. 186-187
"Spór o Matkę. Mariologia jako problem ekumeniczny", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Lublin 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 187-188
"Chrzest, Eucharystia, posługiwanie duchowne. Dokument z Limy 1982. Tekst i komentarze", red. Wacław Hryniewicz, Stanisław Józef Koza, Lublin 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Wacław Hryniewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Józef Koza (aut. dzieła rec.) s. 187-189
"Matka Odkupiciela. Komentarz do encykliki "Redemptoris Mater"", red. Stanisław Grzybek, Kraków 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Grzybek (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Obłok niewiedzy i inne dzieła", wstęp Clifton Wolters, tł. Witold Ostrowski, Warszawa 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Witold Ostrowski (aut. dzieła rec.) Clifton Wolters (aut. dzieła rec.) s. 188-190
"Jezus w świetle historii", Józef Kulisz, Warszawa 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Józef Kulisz (aut. dzieła rec.) s. 188-189
"Wierzcie moim dziełom. Funkcja motywacyjna cudu w teologii XX wieku", Marian Rusecki, Katowice 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Rusecki (aut. dzieła rec.) s. 189-190
"Chrystianologia świętego Pawła", T. 1: "Aspekt ontyczny", Roman Stanisław Zdziarstek, Kraków 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Roman Stanisław Zdziarstek (aut. dzieła rec.) s. 189-192
"Jezus cudotwórca", Tomasz Hergesel, Katowice 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Tomasz Hergesel (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Szkice o teologii polskiej", red. Stanisław Celestyn Napiórkowski, Poznań 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 190-191
"Ewangelia i kultura. Doświadczenie środkowoeuropejskie", red. M. Radwan i T. Styczeń, Rzym 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Radwan (aut. dzieła rec.) Tadeusz Styczeń (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Jezus Chrystus - historia i tajemnica", red. Wincenty Granat, Edward Kopeć, Lublin 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Wincenty Granat (aut. dzieła rec.) Edward Kopeć (aut. dzieła rec.) s. 191-192
"Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisi Teologicznej 1969-1996", Janusz Królikowski (red.), Kraków 2000 : [recenzja] Waldemar Chrostowski Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 191-193
"Biblijne podstawy duchowości chrześcijańskiej", Hugolin Langkammer, Wrocław 1987 : [recenzja] Janusz Królikowski Hugolin Langkammer (aut. dzieła rec.) s. 192-193
Kryzys władzy w Kościele i kolegialność = A Crisis of Authority in the Church and Collegiality Janusz Królikowski s. 193-209
"Istruzione "Donum vitae" su rispetto della vita umana nascente e la dignita della procreazione (*22 febbraio 1987)", Città del Vaticano 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski s. 194-196
"La bioetica. Quando la vita comincia e finisce", Xavier Thévenot, Brescia 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski Xavier Thévenot (aut. dzieła rec.) s. 194-195
"Hans Urs von Balthasar. Figura e opera", red. Karl Lehmann i Walter Kasper, Casale Monferato 1991 : [recenzja] Janusz Królikowski Walter Kasper (aut. dzieła rec.) Karl Lehmann (aut. dzieła rec.) s. 195-196
"Bibliografia 1925-1990", Hans Urs von Balthasar, oprac. C. Capol, Einsiedeln-Freiburg 1990 : [recenzja] Janusz Królikowski Hans Urs Von Balthasar (aut. dzieła rec.) C. Capol (aut. dzieła rec.) s. 197-198
Maryja w perspektywie prawdy o Ojcu : kilka uwag o mariologii Ojców kapadockich Janusz Królikowski s. 198-209
"Matka mojego Pana (problemy - poszukiwania - perspektywy)", Stanisław Celestyn Napiórkowski, Opole 1988 : [recenzja] Janusz Królikowski Stanisław Celestyn Napiórkowski (aut. dzieła rec.) s. 199-201
"Tajemnica Emmanuela dzisiaj", Jacek Salij, Poznań 1989 : [recenzja] Janusz Królikowski Jacek Salij (aut. dzieła rec.) s. 201-203
"Wady główne wciąż aktualne : Saligia", Janusz Królikowski, Kraków 2005 : [recenzja] Tadeusz Reroń Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 216-218
Początki różańca w Polsce Janusz Królikowski s. 249-266
Okólnik biskupa Stefana Zwierowicza z 1902 r. zabraniający dzieciom katolickim uczęszczania do szkół cerkiewnych Janusz Królikowski s. 257-262
Więź misteriów w mariologii : z metodologii mariologii Janusz Królikowski s. 259-270
Aktualność i problemy mariologii "eklezjotypicznej" Janusz Królikowski s. 263-274
Niepokalane poczęcie Maryi ikona zbawienia człowieka i chwały Bożej Janusz Królikowski s. 281-303
"Duchowość uczynków miłosierdzia. Materiały duszpasterskie na Jubileuszowy Rok Miłosierdzia (8 XII 2015–20 XI 2016)", Marek Chmielewski, Janusz Królikowski, Skarżysko-Kamienna 2015 : [recenzja] Marek Chmielewski (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 285-286
Nieznana konferencja biskupa Karola Wojtyły o oddaniu i zawierzeniu Maryi Janusz Królikowski s. 285-297
Wniebowzięcie Maryi Dziewicy w nauczaniu Piusa XII Janusz Królikowski s. 288-297
Niepokalane poczęcie Maryi : perspektywy teologiczne otwarte przez obchody jubileuszowe Janusz Królikowski s. 298-308
Mariologia z Tarnowa Teofil Siudy Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) Kazimierz Kupiec (aut. dzieła rec.) s. 304-307
Mariologia między historią i systematyką Janusz Królikowski Leo Scheffczyk (aut. dzieła rec.) s. 304-306
Kasata klasztoru kartuzów w Gidlach Janusz Królikowski s. 311
Papież Aleksander VII i niepokalane poczęcie Maryi Janusz Królikowski s. 330-337
Maryja w duchowości Janusz Królikowski Stefano De Fiores (aut. dzieła rec.) s. 334-336
"Od wiary do teologii : Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996", red. Janusz Królikowski, Kraków 2000 : [recenzja] Jerzy Buczek Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 339-342
"Od wiary do teologii. Dokumenty Międzynarodowej Komisji Teologicznej 1969-1996", pod red. Janusza Królikowskiego, Kraków 2000 : [recenzja] Jerzy Buczek Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 339-341
Trójca Przenajświętsza na obliczu Maryi Theotokos w świetle mariologii Ojców greckich Janusz Królikowski s. 347-359
"Maryja - zwierciadłem dla Kościoła", Raniero Cantalamessa, tł. Janusz Królikowski, Warszawa 1994 : [recenzja] Adam Wasilewski Raniero Cantalamessa (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 358-360
Różaniec - skarb, który trzeba odkryć : I Bocheńskie Sympozjum Mariologiczne (20 IX 2003 r.) Janusz Królikowski s. 359-361
Czy można mówić o specyfice polskiej pobożności maryjnej? Janusz Królikowski s. 367-382
Wzór dla Kościoła : o mariologii Jana Pawła II Janusz Królikowski Aurelio Fusi (aut. dzieła rec.) s. 368-370
"Działalność wychowawczo-edukacyjna żeńskich zgromadzeń zakonnych w Małopolsce w okresie potrydenckim do 1815 roku", Anna Szylar, Kraków 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Anna Szylar (aut. dzieła rec.) s. 375-378
"Dove va la storiografia monastica in Europa? Temi e metodi di ricerca per lo studio della vita monastica e regolare in età medievale alle soglie del terzo millennio. Atti del Convegno internazionale Brescia-Rodengo, 23–25 marzo 2000", red. Giancarlo Andenna, Milano 2001 : [recenzja] Janusz Królikowski Giancarlo Andenna (aut. dzieła rec.) s. 385
"Vestigia Franciesci. Studi di Storia del Francescanesimo", Marco Bartoli, Roma 2008 : [recenzja] Janusz Królikowski Marco Bartoli (aut. dzieła rec.) s. 386
"Understanding Rancé. The Spirituality of the Abbot of La Trappe in Context", David N. Bell, Milano 2011 : [recenzja] David N. Bell Janusz Królikowski s. 386-387
"La filosofia monastica: sapere Gesù", Inos Biffi, Milano 2008 : [recenzja] Janusz Królikowski Inos Biffi (aut. dzieła rec.) s. 387-388
"L’Ordine Certosino e il papato dalla fondazione allo schizma d’Occidente", red. Pietro De Leo, Soveria Manelli 2004 : [recenzja] Janusz Królikowski Pietro De Leo (aut. dzieła rec.) s. 390-391
"San Bruno di Colonia. Un eremita tra Oriente e Occidente", red. Pietro De Leo, Soveria Manelli 2004 : [recenzja] Janusz Królikowski Pietro De Leo s. 391
"Vita artistica nel monastero femminile. Exempla", red. Vera Fortunati, Bologna 2002 : [recenzja] Janusz Królikowski Vera Fortunati (aut. dzieła rec.) s. 392
"San Pier Damiani. L’uomo dei deserti di Dio, Bresseo di Teolo", Louis-Albert Lassus, Abbazia di Praglia 2011 : [recenzja] Janusz Królikowski Louis-Albert Lassus (aut. dzieła rec.) s. 395
"Les moines d’Occident. L’éternité de l’Europe", Guy Lobrichon, Paris 2007 : [recenzja] Janusz Królikowski Guy Lobrichon (aut. dzieła rec.) s. 395-396
"Monachesimo ed iconoclastia. La partecipazione dei monaci al Concilio di Nicea II (787)", Antonio Calisi, Bari 2011 : [recenzja] Janusz Królikowski Antonio Calisi (aut. dzieła rec.) s. 395
"Z Ziemi Świętej do Polski. Dzieje Zakonu Bożogrobców – From Holy Land to Poland. The History of the Order of the Holy Sepulchre", Marian Małecki, Warszawa-Katowice 2013 : [recenzja] Janusz Królikowski Marian Małecki (aut. dzieła rec.) s. 396
"I gesuiti dalle origini alla soppressione 1540–1773", Sabina Pavone, Bari 2009 : [recenzja] Janusz Królikowski Sabina Pavone (aut. dzieła rec.) s. 399
"Vie et mort des moines de la Trappe", éd. Jean-Maurice de Montremy, Paris 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Jean-Maurice de Montremy (aut. dzieła rec.) s. 399
"Nuns. A History of Convent Life, 1450-1700", Silvia Evangelisti, Oxford 2007 : [recenzja] Janusz Królikowski Silvia Evangelisti (aut. dzieła rec.) s. 399-400
"Monachesimo medievale. Uomini, donne e istituzioni", Anna Maria Rapetti, Venezia 2005 : [recenzja] Janusz Królikowski Anna Maria Rapetti (aut. dzieła rec.) s. 400
"La Penitenzieria Apostolica e il suo archivio. Atti della giornata di studio, Roma, Palazzo della Cancelleria, 18 novembre 2011", red. Alessandro Saraco, Città del Vaticano 2012 : [recenzja] Janusz Królikowski Alessandro Saraco s. 400-401
"Dzieje diecezji tarnowskiej" T. 2 : "Instytucje i wydarzenia", ed. Anna Gąsior, Janusz Królikowski, Tarnów 2012 : [recenzja] Marek Derwich Anna Gąsior (aut. dzieła rec.) Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 401-403
"Francesco d’Assisi e gli Ordini mendicanti", André Vauchéz, Assisi 2005 : [recenzja] Janusz Królikowski André Vauchéz s. 401-402
"Jestem człowiekiem zawierzenia" : oddanie i zawierzenie Maryi w doświadczeniu i teologii Jana Pawła II Janusz Królikowski s. 401-419
Maryja w historii zbawienia Janusz Królikowski Anton Ziegenaus (aut. dzieła rec.) s. 403-405
Ikona Izraela i Kościoła Janusz Królikowski Francesco Rossi de Gasperis (aut. dzieła rec.) s. 406-408
"Ottone III e Romualdo di Ravenna. Impero, monasteri e santi asceti. Atti del XXIV Convegno del Centro Studi Avellaniti, Fonte Avellana 2002", Verona 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski s. 409-410
"Dom Jean Leclercq tra storia e profezia del monachesimo : una svolta epocale", Gregorio Penco, con bibliografia degli scritti di Jean Leclercq, a cura di Valerio Cattana, Cesena 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski Valerio Cattana (aut. dzieła rec.) Jean Leclercq (aut. dzieła rec.) Gregorio Penco (aut. dzieła rec.) s. 410-411
Wstępne sprawozdanie z prac nad dziedzictwem po klasztorach skasowanych na obszarze diecezji tarnowskiej Janusz Królikowski s. 411-412
"Polonika hagiograficzne w Archiwum Kongregacji ds. Kanonizacji", Cz. 1-2, ed. and commentary Janusz Królikowski, Tarnów 2009 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 412
"Saint Bruno le Chartreux", André Ravier, Paris 2003 : [recenzja] Janusz Królikowski André Ravier (aut. dzieła rec.) s. 414
"Serce me daję. Archiwum Klarysek w Starym Sączu - 2", ed. Janusz Królikowski, Tarnów 2012 : [recenzja] Marek Derwich Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 416
Erudycyjnie i pięknie o Bogurodzicy Danuta Mastalska Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 417-435
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zespół III : sprawozdanie z prac w okresie od kwietnia do października 2013 r. Janusz Królikowski s. 451-454
Sprawozdanie z prac w dniach 1 XI 2013–30 X 2014 r. Janusz Królikowski s. 455-463
Sprawozdanie z prac w okresie od listopada 2012 do kwietnia 2013 r. Janusz Królikowski s. 500-502
"Generałowie i admirałowie Wojska Polskiego 1943–1990", Janusz Królikowski, Toruń 2010 : [recenzja] Mirosław Szumiło Janusz Królikowski (aut. dzieła rec.) s. 508-512