Znaleziono 3 artykuły

Piotr Kręzel

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Заборавлни братственици по перу", Боривоje Маринковић, Београд 2011 : [recenzja] Piotr Kręzel Боривоje Маринковић (aut. dzieła rec.) s. 230-231
"Z dejín slovensko-srbských vzťahov", ed. Miroslav Daniš, Bratislava 2012 : [recenzja] Piotr Kręzel Miroslav Daniš (aut. dzieła rec.) s. 232-233
"O trwałości znaczeń. Siedemnastowieczna literatura serbska w służbie tradycji [On Permanence of Meaning. The Serbian Literature of the Seventeenth Century in Service with Tradition]", Izabela Lis-Wielgosz, Poznań 2013 : [recenzja] Piotr Kręzel Izabela Lis-Wielgosz (aut. dzieła rec.) s. 301-303