Znaleziono 1 artykuł

Kamil M. Kraj

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
O książce: Krystyna Poznańska, Kamil M. Kraj, Badania i rozwój w korporacjach transnarodowych. Organizacja, umiędzynarodowienie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2015 Lidia Białoń Kamil M. Kraj (aut. dzieła rec.) Krystyna Poznańska (aut. dzieła rec.) s. 87-89