Znaleziono 9 artykułów

Mirosław Krajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Kierunki analizy kosztów działalności operacyjnej przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 61-68
Modele gospodarowania zapasami w przedsiębiorstwie Mirosław Krajewski s. 99-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Kierunki oceny zarządzania wynikiem finansowym przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 107-113
"Wkład Pawlikowskich w życie kulturalne ziemi przemyskiej", Mirosław Krajewski, Przemyśl 1969 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 151
Efektywność działaności gospodarczej przedsiębiorstw w kierunku wzrostu jego wartości Mirosław Krajewski s. 279-287
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprostowania i uzupełnienia do życiorysów Adama i Alfonsa Sierakowskich oraz Stanisława Sikorskiego Tadeusz Oracki Józef Borzyszkowski (aut. dzieła rec.) Andrzej Chodubski (aut. dzieła rec.) Mirosław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 289-294
"Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945", Jerzy Jarowiecki, Kraków 1980 : [recenzja] Mirosław Krajewski Jerzy Jarowiecki (aut. dzieła rec.) s. 375-376
"Terror i zbrodnia. Eksterminacja ludności polskiej i żydowskiej w rejencji bydgoskiej w latach 1939-1945", Włodzimierz Jastrzębski, Warszawa 1974 : [recenzja] Mirosław Krajewski Włodzimierz Jastrzębski (aut. dzieła rec.) s. 504-506
Modele analityczne jako systemowe narzędzia oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw Mirosław Krajewski s. 691-700
    Zacytuj
  • Udostępnij