Znaleziono 25 artykułów

Władysław Krajewski

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Idealizacja, czynniki główne i uboczne Władysław Krajewski s. 5-8
Dwa pojęcia zasięgu prawa nauki Władysław Krajewski s. 23-24
Trzy pojęcia sytuacji w filozofii nauki Władysław Krajewski s. 47-55
Filozofia przyrody w Europie i w Polsce Władysław Krajewski s. 49-56
O podstawowym - i niepodstawowych sposobach istnienia Władysław Krajewski s. 67-82
"Reprezentacjonizm" i realizm Władysław Krajewski s. 79-83
Model to obiekt idealny Władysław Krajewski s. 91-98
Zygmunt Zawirski po angielsku Władysław Krajewski Irena Szumilewicz-Lachman (aut. dzieła rec.) s. 97-101
O metafizyce zawartej w fizyce Władysław Krajewski s. 103-106
Dwadzieścia lat filozofii nauki w Dubrowniku Władysław Krajewski s. 111-115
    Zacytuj
  • Udostępnij
Zasady metodologiczne na tle historii nauki Władysław Krajewski s. 135-136
"Główne zagadnienia filozofii. T. 1-2", pod red. Władysława Krajewskiego, Warszawa 1966 : [recenzja] J. Kalinowski Władysław Krajewski (aut. dzieła rec.) s. 137-138
Karl Popper zdeprecjonowany Władysław Krajewski s. 141-145
Moje spotkanie z ks. Szczepanem Ślagą Władysław Krajewski Edmund Morawiec s. 144-147
Uwagi o formalizacji ontologii : na marginesie artykułu Mariusza Grygiańca Władysław Krajewski s. 151-153
Irena Szumilewicz-Lachman (1912-2002) Władysław Krajewski s. 157-159
O filozofii nauki rozmawiają Małgorzata Czarnocka Helena Eilstein Adam Grobler Elżbieta Kałuszyńska Barbara Kotowa Władysław Krajewski Jadwiga Mizińska Elżbieta Pietruska-Madej Marian Przełęcki Krystyna Zamiara s. 175-199
Filozofia nauki w Polsce Władysław Krajewski s. 185-192
Trójgłos w sprawie książki Elżbiety Kałuszyńskiej "Modele teorii empirycznych" Władysław Krajewski Grzegorz Trela Paweł Zeidler s. 209-221
Międzynarodowa konferencja z filozofii nauki w Warszawie Władysław Krajewski s. 223-226
Szkoła naukowa jako model twórczości zespołowej M. G. Jaroszewskij Władysław Krajewski (tłum.) s. 251-272
Historia matematyki i mechaniki Władysław Krajewski s. 412-413
"Galileo's Intellectual Revolution", William R. Shea, London 1972 : [recenzja] Władysław Krajewski William R. Shea (aut. dzieła rec.) s. 746-750
Rewolucje i kumulacja w rozwoju nauki Władysław Krajewski s. 799-820
O działalności Pracowni Historii Filozofii Przyrodoznawstwa Instytutu Filozofii i Socjologii PAN Władysław Krajewski s. 860-862