Znaleziono 4 artykuły

Krystyna Kralkowska-Gątkowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Opozycja wartości jako element komunikacyjny prozy Brunona Schulza", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, "Prace Naukowe UŚl." nr 162. Prace Historycznoliterackie V, Katowice 1977 : [recenzja] Jan Zieliński Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 158
"Cień twarzy : szkice o twórczości Marii Komornickiej", Krystyna Kralkowska-Gątkowska, Katowice 2002 : [recenzja] Mateusz Bourkane Krystyna Kralkowska-Gątkowska (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Narcyz : rzecz o Zegadłowiczu-powieściopisarzu", Kornel Szymanowski, Kraków-Wrocław 1986 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Kornel Szymanowski (aut. dzieła rec.) s. 334-348
"Portrety i szkice literackie", Artur Hutnikiewicz, Warszawa-Poznań-Toruń 1976, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Prace Wydziału Filologiczno-Filozoficznego, tom XXV, zeszyt 3, ss. 290 : [recenzja] Krystyna Kralkowska-Gątkowska Artur Hutnikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 399-408