Znaleziono 12 artykułów

Zygmunt Krasiński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Pisma Zygmunta Krasińskiego", T. I-IV, Warszawa 1901 : [recenzja] Tadeusz Pini Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 174-175
"Listy do Koźmianów", Zygmunt Krasiński, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, Warszawa 1977 : [recenzja] Andrzej Biernat Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 180
"Listy. Z nieznanych rękopisów", Zygmunt Krasiński, Ary Scheffer, wyd., wstępem i przypisami opatrzył Leopold Wellisch, Warszawa 1909 : [recenzja] Eugeniusz Kucharski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Ary Scheffer (aut. dzieła rec.) Leopold Wellisch (aut. dzieła rec.) s. 199-200
"Listy do Adama Sołtana", Zygmunt Krasiński, Warszawa 1970 : [recenzja] Maria Joczowa Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 248
"[Korespondencja]", Zygmunt Krasiński: "Listy do ojca", opracował i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, indeks osób zestawiła Halina Walfisz, indeks rzeczowy zestawił Marian Bizan, Warszawa 1963, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 354, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr.; "Listy do Jerzego Lubomirskiego", opracował i wstepem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk, Warszawa 1965, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 798, 2 nlb. + 5 wklejek ilustr.; "Listy do Adama Sołtana", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1970, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 850, 2 nlb. + errata oraz 1 wklejka ilustr.; "Listy do Konstantego Gaszyńskiego", opracował i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski, indeksy zestawiła Halina Sołdaczuk i Barbara Graboń, Warszawa 1971, Państwowy Instytut Wydawniczy, ss. 686, 2 nlb. + 1 wklejka ilustr., Biblioteka Poezji i Prozy; "Korespondencja Zygmunta Krasińskiego. Studium monograficze", Zbigniew Sudolski, Warszawa 1968, Państwowy Instytut Wydawniczy, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, ss. 408 : [recenzja] Ksenia Kostenicz Marian Bizan (aut. dzieła rec.) Barbara Graboń (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) Halina Sołdaczuk (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) Halina Walfisz (aut. dzieła rec.) s. 319-337
"Irydion", Zygmunt Krasiński, z wstępem i objaśnieniami Tadeusza Sinki, Kraków : [recenzja] Antoni Krzyżanowski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 329-332
"Irydion", Zygmunt Krasiński, oprac. Tadeusz Sinko, Kraków : [recenzja] Henryk Życzyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Tadeusz Sinko (aut. dzieła rec.) s. 332-335
"Krasińskiego Z. "Irydion", dramat w 9-ciu odsłonach, prolog i eksodos, w duchu reformy teatralnej oryginalnie pojętej wystawia na scenie Bernard Feller", Kraków 1912 : [recenzja] Stefan Vrtel-Wierczyński Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 357-358
"Z sycylijskiej podróży kart kilka", Zygmunt Krasiński, Gdańsk 1983 : [recenzja] Maria Kalinowska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 372
"Listy do Ojca", Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Stanisław Pigoń, Warszawa 1963 : [recenzja] Władysław Zajewski Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Pigoń (aut. dzieła rec.) s. 527-531
„Listy do różnych adresatów”, Zygmunt Krasiński, oprac. Zbigniew Sudolski, Warszawa 1991 : [recenzja] Małgorzata Karpińska Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) Zbigniew Sudolski (aut. dzieła rec.) s. 549-550
"Pisma... wydanie jubileuszowe", T. I-VIII, Zygmunt Krasiński, wyd. Jan Czubek, Kraków 1912 : [recenzja] Wiktor Hahn Jan Czubek (aut. dzieła rec.) Zygmunt Krasiński (aut. dzieła rec.) s. 637-643