Znaleziono 8 artykułów

Ignacy Krasicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"O języku ojczystym, teatrze i edukacji. Wybór z „Monitora” (1765-1772)", Ignacy Krasicki, wstęp i oprac. Jadwiga Rudnicka, Olsztyn 1995 : [recenzja] Krystyna Stasiewicz Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Jadwiga Rudnicka (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Satyry i Listy", Ignacy Krasicki, wyd. krytyczne Ludwika Bernaciego, Lwów 1908 : [recenzja] Juliusz Kleiner Ludwik Bernacki (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 145-150
„Teatr polskiego Oświecenia”, pod redakcją Jana Kotta, Polska Akademia Nauk, instytut Badań Literackich: "Komedie", Adam Kazimierz Czartoryski, opracowała Zofia Zahrajówna, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 464, 4 nlb., 11 ilustracji; "Drama mieszczańska", opracowała Janina Pawłowicz, Warszawa 1955, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 490, 6 nlb., 11 ilustracji; "Komedie", Ignacy Krasicki, opracował Mieczysław Klimowicz, wstęp Romana Wołoszyńskiego, Warszawa 1956, Państwowy Instytut Wydawniczy, s. 415, 5 nlb., 8 ilustracji : [recenzja] Zbigniew Goliński Adam Kazimierz Czartoryski (aut. dzieła rec.) Mieczysław Klimowicz (aut. dzieła rec.) Jan Kott (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Janina Pawłowicz (aut. dzieła rec.) Roman Wołoszyński (aut. dzieła rec.) Zofia Zahrajówna (aut. dzieła rec.) s. 174-208
"Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki", Ignacy Krasicki, Kraków 1973 : [recenzja] Teresa Kostkiewiczowa Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 190
"Wybór liryków", Ignacy Krasicki, Oprac.S.Graciotti, Wrocław 1985 : [recenzja] Tomasz Chachulski Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 264
"Myszeidos Pieśni X", Krasicki, wyd. i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski, Lwów-Warszawa 1922 : [recenzja] Stanisław Łempicki Wilhelm Bruchnalski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) s. 286-289
Piśmiennictwo polskie w. XVIII w wydaniach "Bibljoteki Narodowej" Mieczysław Piszczkowski Franciszek Karpiński (aut. dzieła rec.) Jędrzej Kitowicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Konarski (aut. dzieła rec.) Ignacy Krasicki (aut. dzieła rec.) Julian Niemcewicz (aut. dzieła rec.) Stanisław Staszic (aut. dzieła rec.) Stanisław Trembecki (aut. dzieła rec.) Franciszek Zabłocki (aut. dzieła rec.) s. 329-334
Materiały do życia i twórczości Ignacego Krasickiego Ludwik Bernacki Ignacy Krasicki s. 398-509