Znaleziono 5 artykułów

Aleksander Krawczuk

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wołczyn, okr. Nrześć, Białoruska SRR Janusz Firlet Aleksander Gieysztor Aleksander Krawcewicz Aleksander Krawczuk Zbigniew Pianowski s. 107
"Kolonizacja sullańska", Aleksander Krawczuk, Wrocław-Kraków 1960 : [recenzja] Jerzy Kolendo Aleksander Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 350-352
Herodot i Alkmeonidzi Aleksander Krawczuk s. 406-415
Kilka uwag o opracowaniu przekładów z greckiej i łacińskiej literatury historiograficznej w wyd. "Biblioteki Narodowej" Aleksander Krawczuk Jerzy Linderski Tadeusz Zawadzki s. 483-492
"Wybór źródeł pisanych do dziejów górnictwa i metalurgii świata antycznego", część I: "Cynk i mosiądz", Aleksander Krawczuk, Warszawa 1957 : [recenzja] Aleksander Krawczuk (aut. dzieła rec.) s. 740