Znaleziono 11 artykułów

Karel Krejčí

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heroikomiczna geneza "Eugeniusza Oniegina" i "Pana Tadeusza" : część 2 : młody Puszkin i młody Mickiewicz Karel Krejčí Andrzej Sieczkowski (tłum.) s. 25-44
"Bolszewik Adam Snyk bohaterem powieści", Karel Krejči [w:] "Europejskie związki literatury polskiej", Warszawa 1969 : [recenzja] Hanna Filipkowska Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 147
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura-literatura-folklor", Karel Krejči, Warszawa 1972 : [recenzja] Zygmunt Ziątek Karel Krejči (aut. dzieła rec.) s. 183
Adam Mickiewicz i walka narodowo-wyzwoleńcza ludu czeskiego Karel Krejčí s. 226-238
Heroikomiczna geneza "Eugeniusza Oniegina" i "Pana Tadeusza" Karel Krejčí Andrzej Sieczkowski (tłum.) s. 245-278
"Heroikomika v básnictví Slovanů", Karel Krejčí, Praha 1964, Nakladatelství Československé akademie vĕd, s. 550 + 1 wklejka ilustr. : [recenzja] Józef Magnuszewski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 281-290
Dwaj poeci emigranci w. XVI Julian Krzyżanowski Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Tadeusz Mikulski (aut. dzieła rec.) s. 330-335
"Česká literatura a kulturní proudy evropské", Karel Krejčí, Praha 1975, Československý spisovatel, ss. 390, 2 nlb. : [recenzja] Bogusław Sławomir Kunda Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 337-344
"Wybrane studia slawistyczne. Kultura, literatura, folklor", Karel Krejčí , przekładu dokonał zespół pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UW: Ewa Maria Hunca, Halina Kuligowska, Cezar Piernikarski, Ewa Siatkowska, Andrzej Sieczkowski, Jan Wierzbicki, pod redakcją Józefa Magnuszewskiego, Warszawa 1972, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, ss. 736 + 1 wkł. ilustr. oraz errata na wklejce : [recenzja] Marek Gumkowski Ewa Maria Hunca (aut. dzieła rec.) Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) Halina Kuligowska (aut. dzieła rec.) Józef Magnuszewski (aut. dzieła rec.) Cezar Piernikarski (aut. dzieła rec.) Ewa Siatkowska (aut. dzieła rec.) Andrzej Sieczkowski (aut. dzieła rec.) Jan Wierzbicki (aut. dzieła rec.) s. 348-353
"Dĕjiny polské literatury", Karel Krejčí, Praha 1953, Československý Spisovatel, s. 593, 3 nlb. : [recenzja] Zdzisław Libera Karel Krejčí (aut. dzieła rec.) s. 594-603
"Polská účast w českém národnim obrozeni", č. II, Marjan Szyjkowski, [tł.] Václav Kredba, Praga 1935 : [recenzja] Karel Krejči Václav Kredba (aut. dzieła rec.) Marian Szyjkowski (aut. dzieła rec.) s. 634-636