Znaleziono 1 artykuł

David Farrell Krell

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Heideggerowskie odczytanie Nietzschego: konfrontacja i spotkanie David Farrell Krell Artur Przybysławski (aut. dzieła rec.) s. 27-41