Znaleziono 3 artykuły

Wojciech Kriegseisen

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Trzymajmy się morza. Problemy morza w opinii Rzeczypospolitej XVIII wieku", oprac. i wstęp Edmund Kotarski, Gdańsk 1985 : [recenzja] Wojciech Kriegseisen Edmund Kotarski (aut. dzieła rec.) s. 127-131
Wokół rocznicy odwołania edyktu nantejskiego (w związku z pracami Yardeni, M., Le refuge protestant, Paris 1985; Die Hugonotten 1685-1985, herausgegeben von R. von Thadden u. M. Magdelaine, München 1985; Immigration und Emigration. Die calvinistische Einwanderung und Auswanderung in Mitteleuropa. Beiträge des II. Kongresses für Calvinforschung in Mittel- und Osteuropa von 24. bis 26. September 1984 in Berlin / hrsg. von J. Langhoff und J. Rogge. - als Manuscript gedruckt 1985) Wojciech Kriegseisen J. Langhoff (aut. dzieła rec.) M. Magdelaine (aut. dzieła rec.) J. Rogge (aut. dzieła rec.) R. von Thadden (aut. dzieła rec.) M. Yardeni (aut. dzieła rec.) s. 745-752
„Sejm Rzeczypospolitej szlacheckiej (do 1763 roku)”, Wojciech Kriegseisen, Warszawa 1995 : [recenzja] Agnieszka Panek Wojciech Kriegseisen (aut. dzieła rec.) s. 899-906