Znaleziono 10 artykułów

Piotr Kroczek

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy system prawa kanonicznego może być wzorcem dla systemu prawnego federacji państw? Piotr Kroczek s. 73-87
Ocena instrukcji "Dignitas connubii" z perspektywy sztuki legislacji Piotr Kroczek s. 93-109
The Rights of the Family in the Vision of the Evangelical Church Piotr Kroczek s. 131-143
Marriage in Catholic and Lutheran Approach as a Paradigm for Polish Legislator Piotr Kroczek s. 161-172
Prawodawca i jego sztuka Piotr Kroczek s. 167-184
Church Teaching on Marriage and Family as an Instruction for the State Legislator in the Context of Poland Piotr Kroczek s. 199-214
"Prawna ochrona wolności sumienia i wyznania", Rafał Paprzycki, Warszawa 2015 : [recenzja] Piotr Kroczek Rafał Paprzycki (aut. dzieła rec.) s. 285-287
"The Art of Legislation. The Principles of Lawgiving in the Church", Piotr Kroczek, Kraków 2011 : [recenzja] Tadeusz J. Zieliński Piotr Kroczek (aut. dzieła rec.) s. 289-294
Does the Catholic Vision of the Principle of Subsidiarity Pertain to Polish Family Law? Piotr Kroczek s. 327-341
"Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko‐rzymskokatolickich. Historia i perspektywy nowych rozwiązań", Piotr Jaskóła, Opole 2013 : [recenzja] Piotr Jaskóła Piotr Kroczek s. 365-367