Znaleziono 5 artykułów

Monika Krogulska-Krysiak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem białoruski na łamach „Prawdy”, „Świata” i „Tygodnika Ilustrowanego” w początkach XX wieku Monika Krogulska-Krysiak s. 91-98
Litwa na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" w latach 1905-1914 Monika Krogulska-Krysiak s. 115-124
"W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku: wybór materiałów, t.1-2", Kraków 2009 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak s. 203-207
"Sociates Academicae Vilnenses : Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie (1907-1939) i jego poprzednicy", Warszawa 2008 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak s. 443-446
"Protestanckie wydawnictwa prasowe na ziemiach polskich w XIX i pierwszej połowie XX w.", Jarosław Kłaczkow, Toruń 2008 : [recenzja] Monika Krogulska-Krysiak Jarosław Kłaczkow (aut. dzieła rec.) s. 452-454