Znaleziono 2 artykuły

Kazimierz Kruczalak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy koszty pogrzebu w rozumieniu ort. 446 § 1 k.c. obejmują wystawienie nagrobka? Kazimierz Kruczalak s. 37-44
Rozwiązanie umownego stosunku zobowiązaniowego na mocy wzajemnego porozumienia stron w prawie cywilnym Kazimierz Kruczalak s. 69-78