Znaleziono 5 artykułów

Kazimierz W. Krupa

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Centra innowacji Uniwersytetu Otago Kazimierz W. Krupa s. 79-89
Współczesne aspekty zarządzania w chmurach komputerowych i biblioteki infrastruktury technologii informatycznych Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa Pavlo Skotnyy s. 173-184
TBEM, HCVA i kapitał intelektualny Matylda Bojar Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa Pavlo Skotnyy s. 213-219
Społeczna odpowiedzialność biznesu : (modele i wybrane przykłady realizacji koncepcji CSR) Irmina Jeleniewska-Korzela Kazimierz W. Krupa Pavel Skotnny s. 243-252
Zrównoważony rozwój, Happy Planet Index i innowacyjność pracowników : (wybrane aspekty) Irmina Jeleniewska-Korzela Stanisław Korzela Kazimierz W. Krupa Wojciech Krupa s. 471-480