Znaleziono 3 artykuły

Aleksandra Krupska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Matka Boska Zwycięska z Mariampola nad Dniestrem w kościele NMP na Piasku we Wrocławiu Aleksandra Krupska s. 117-133
Konserwacja rokokowych relikwiarzy skrzynkowych z kościoła przyklasztornego w Kartuzach Aleksandra Krupska s. 195-205
Odkrywanie tajemnic warsztatowych dawnego malarstwa na przykładzie badań analitycznych obrazu Matki Boskiej Zwycięskiej z Mariampola nad Dniestrem Aleksandra Krupska s. 320-324