Znaleziono 3 artykuły

Zbigniew Kruszyński

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Elementy gramatyki narracyjnej Algirdas Julien Greimas Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 177-198
Synekdocha, trop podejrzany Nobuo Sato Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 249-256
Retoryka obrazu Roland Barthes Zbigniew Kruszyński (tłum.) s. 289-302