Znaleziono 3 artykuły

Sandra Kryska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problematyka zaburzeń odżywiania w ocenie adolescentów Mateusz Grajek Sandra Kryska Anna Rej Karolina Sobczyk s. 187-198
Kształtowanie się wiedzy lekarzy oraz studentów ostatnich lat medycyny w zakresie prawa pacjenta do poufności informacji Sandra Kryska Anna Rej-Kietla s. 271-280
Wola pacjenta wobec interwencji medycznej – oświadczenie „pro futuro Sandra Kryska Edyta Przybyłek Anna Rej-Kietla Dariusz Zawadzki s. 291-299