Znaleziono 13 artykułów

Krystyna Krzekotowska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Reforma prawa w Polsce Krystyna Krzekotowska s. 3-18
Ochrona dóbr osobistych w prawie polskim Krystyna Krzekotowska s. 10-18
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych Krystyna Krzekotowska s. 17-24
Własnościowe i lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu Krystyna Krzekotowska s. 18-25
Sprawy lokalowe w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego : (zagadnienia wybrane) w latach 1985-1986 Krystyna Krzekotowska s. 20-32
Opinie o Naczelnym Sądzie Administracyjnym Irena Kleniewska Krystyna Krzekotowska s. 25-29
Ekspektatywa nabycia spółdzielczego prawa do lokalu a ustanie wspólności majątkowej Krystyna Krzekotowska s. 26-37
Charakter prawny uchwał walnego zgromadzenia spółdzielni a uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli Krystyna Krzekotowska s. 38-45
Kodeks cywilny a prawo regulujące zagadnienia rodziny Krystyna Krzekotowska s. 88-90
Ochrona lokatorów w świetle prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem prawa niemieckiego Krystyna Krzekotowska s. 93-105
Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 25 listopada 1983 r. III CRN 261 Krystyna Krzekotowska s. 95-97
renesans prawa cywilnego w warunkach reformy gospodarczej Krystyna Krzekotowska s. 106-109
Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 1984 r., III CZP 74 Krystyna Krzekotowska s. 106-110