Znaleziono 6 artykułów

Anna Krzewińska

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Alegoria w "Wizerunku własnym żywota człowieka poczciwego" Mikołaja Reja", Anna Krzewińska, Wrocław 1971 : [recenzja] Ewa Szary Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 124
"Uwagi o "Ermidzie" - udramatyzowanej sielance Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", Anna Krzewińska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971 : [recenzja] Władysław Korotaj Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 158
Bronisław Nadolski (1903 - 1986) Anna Krzewińska s. 161-164
"Początki utopii w literaturze staropolskiej", Anna Krzewińska, Toruń 1994 : [recenzja] Krzysztof Obremski Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 213-216
"Sielanka staropolska. Jej początki, tradycje i główne kierunki rozwoju", Anna Krzewińska, Warszawa 1979 : [recenzja] Grażyna Borkowska Anna Krzewińska (aut. dzieła rec.) s. 295
Bronisław Nadolski (7 kwietnia 1903 - 29 grudnia 1986) Anna Krzewińska s. 371-376