Znaleziono 1 artykuł

Halina Krzyżak

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Funkcja stylizacyjna przysłów w >>Pamiętniku Mroczka<< J.I.Kraszewskiego", Halina Krzyżak, "Rocznik Naukowo-Dydaktyczny" WSP Kraków z.56, Prace Historycznoliterackie VI, Kraków 1975 : [recenzja] Maciej Orkan-Łęcki Halina Krzyżak (aut. dzieła rec.) s. 206