Znaleziono 28 artykułów

Henryk Krzysteczko

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Postawy młodych katolików wobec małżeństwa a duszpasterstwo Henryk Krzysteczko s. 121-134
Próba psychologicznego pomiaru postaw penitentów wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 147-156
Koncepcja kontaktu pomocnego według C. Rogersa i możliwość jej zastosowania w duszpasterstwie Henryk Krzysteczko s. 167-196
"Człowiek przełomu tysiącleci", red. Józef Makselon, Borys J. Soiński, Kraków 2000 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Józef Makselon (aut. dzieła rec.) Borys J. Soiński (aut. dzieła rec.) s. 185-188
"Zasada subsydiarności : Perspektywa nauczania społecznego Kościoła", Arkadiusz Wuwer, Katowice 2011 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Arkadiusz Wuwer (aut. dzieła rec.) s. 202-204
Formacja specjalistów i duszpasterzy w zakresie poradnictwa pastoralnego Henryk Krzysteczko s. 243-253
Sposób prowadzenia rozmowy w poradnictwie małżeńskim Henryk Krzysteczko s. 269-278
"Die Vielfahe Geburt zur Liebe : anthropologische und theologische grundlagen eines ehe - und familienkatechumenates", Johann Enichlmayr, Salzburg 1988 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Johann Enichlmayr (aut. dzieła rec.) s. 279-280
Pastoral counseling jako ekumeniczna propozycja dla katolickich poradni życia rodzinnego Henryk Krzysteczko s. 283-291
Duszpasterstwo chorych psychicznie Henryk Krzysteczko s. 286-297
Religijna motywacja sakramentu pokuty Henryk Krzysteczko s. 301-307
    Zacytuj
  • Udostępnij
Psychologiczne aspekty spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 308-316
    Zacytuj
  • Udostępnij
Znaczenie psychologii dla teologii pastoralnej Henryk Krzysteczko s. 315-327
"Pomoc w dojrzewaniu do miłości, małżeństwa i rodziny. Studium teologicznopastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 2000 : [recenzja] Józef Stala Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 317-320
Jaka religijność, taka spowiedź Henryk Krzysteczko s. 317-333
    Zacytuj
  • Udostępnij
Od publicznej praktyki pokutnej do spowiedzi prywatnej Henryk Krzysteczko s. 323-334
Kryzys spowiedzi jako wezwanie dla teologi pastoralnej Henryk Krzysteczko s. 329-343
Osobowościowe uwarunkowania postaw penitentów wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 335-347
"La nevrose chretienne", Pierre Solignac, Paris 1976 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Pierre Solignac (aut. dzieła rec.) s. 342-344
Osobowościowo-religijna samoocena penitentów a postawy wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 345-356
"Jezus als psychotherapeut", Hanna Wolf, Stuttgart 1979 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Hanna Wolf (aut. dzieła rec.) s. 355-356
"Erfahrungen mit dem buss-sakrament", Konrad Baumgartner, Munchen 1978 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Konrad Baumgartner (aut. dzieła rec.) s. 367-372
Dynamika postaw wobec spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 377-385
Mężczyźni i kobiety o spowiedzi Henryk Krzysteczko s. 387-391
"Psychologiczno-religijne korelaty postaw penitentów wobec spowiedzi : studium teologiczno-pastoralne", Henryk Krzysteczko, Katowice 1998 : [recenzja] Stanisław Urbański Henryk Krzysteczko (aut. dzieła rec.) s. 403-409
"Dziecko, rodzice, adopcja : ontologiczne i psychospołeczne aspekty rodzinnych form opieki zastępczej", Arkadiusz Wąsiński, Kraków 2005 : [recenzja] Henryk Krzysteczko Arkadiusz Wąsiński (aut. dzieła rec.) s. 473-475
Problemy związane ze zdrowiem psychicznym zgłaszane w Diecezjalnej Poradni Życia Rodzinnego Henryk Krzysteczko s. 575-589
"Kościół a polityka : Wykłady otwarte zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 2011", red. M. Worbs, Opole 2011 : [recenzja] Henryk Krzysteczko M. Worbs (aut. dzieła rec.) s. 640-641