Znaleziono 1 artykuł

Piotr Krzywicki

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
"Kształtowanie się środowisk wychowawczych dzieci i młodzieży na przestrzeni dziejów", red. B. Moraczewska, P. Krzywicki, Włocławek 2014 : [recenzja] Eugeniusz Sakowicz Piotr Krzywicki (aut. dzieła rec.) Barbara Moraczewska (aut. dzieła rec.) s. 267-269