Znaleziono 10 artykułów

Roman Krzywy

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Deskrypcja Stambułu w "Przeważnej legacyi" Samuela Twardowskiego wobec topiki laudatio urbis Roman Krzywy s. 41-58
Sarmaci w negliżu : staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny) Roman Krzywy s. 81-96
Wielka smuta w epickim zwierciadle Samuela Twardowskiego : "Władysław IV" jako literackie świadectwo recepcji wydarzeń historycznych Roman Krzywy s. 87-103
"Poezja staropolska wobec genologii retorycznej. Wprowadzenie do problematyki", Roman Krzywy, Warszawa 2014 : [recenzja] Maciej Pieczyński Roman Krzywy (aut. dzieła rec.) s. 90-97
Pragnienie pamięci i "białogłowski koncept" : kilka uwag o świadomości warsztatowej pierwszych polskich pamiętnikarek (Anna Zbąska, Regina Salomea Pilsztynowa) Roman Krzywy s. 119-141
Silvae i sylwy - glosa historycznoliteracka do pewnego nieporozumienia Roman Krzywy s. 145-151
"Chcesz być groźnym, a uciekasz..." : nad komentarzem do epinikionów moskiewskich Jana Kochanowskiego Roman Krzywy s. 185-194
Dwa wcielenia karnawałowego króla : anonimowy "Sąd Parysa" oraz "Z chłopa król" Piotra Baryki na tlr zwyczajów mięsopustnych Roman Krzywy s. 187-202
Adama Władysławiusza lamenty "moskiewskie" w imieniu kobiet pisane Roman Krzywy s. 197-207
"Sanctissimum", zmysły i retoryka : wierszowany cykl z końca XVII wieku o tajemnicy Eucharystii autorstwa studentów kolegium jezuickiego w Orszy Roman Krzywy Aldona Sieradzka s. 250-267
    Zacytuj
  • Udostępnij