Znaleziono 10 artykułów

Anna Ksykiewicz-Dorota

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Osobowość stresowa a satysfakcja z życia pielęgniarek = Distressed personality and nurses' life satisfaction Bogusława Kosicka Anna Ksykiewicz-Dorota Kinga Kulczycka Ewa Stychno s. 45-57
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas pracy pielęgniarek na Oddziale Intensywnej Terapii Dziecięcej – badania wstępne Anna Ksykiewicz-Dorota Ewa Smoleń s. 63-75
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena opieki realizowanej w systemie rooming-in a poziom referencyjny szpitali Alina Kowalska Jan Krakowiak Anna Ksykiewicz-Dorota Monika Sadowska Artur Wdowiak s. 63-72
  Zacytuj
 • Udostępnij
Przetwarzanie informacji i identyfikacja problemów pielęgnacyjnych w pielęgniarskim podejmowaniu decyzji Bogumiła Kosicka Anna Ksykiewicz-Dorota s. 103-119
  Zacytuj
 • Udostępnij
Organizacja oddziałów położniczo-noworodkowych a struktura czasu pracy i satysfakcja położnic z opieki Rafał Budzisz Jan Krakowiak Anna Ksykiewicz-Dorota Monika Sadowska Artur Wdowiak s. 143-150
  Zacytuj
 • Udostępnij
Wykorzystanie czasu pracy przez położne pracujące w systemie rooming-in a poziom referencyjny szpitali Iwona Bojar Anna Ksykiewicz-Dorota Monika Sadkowska Artur Wdowiak Anna Wierzbińska-Stępniak s. 161-171
  Zacytuj
 • Udostępnij
Walidacja narzędzia badawczego dla potrzeb planowania obsad pielęgniarskich w szpitalnych oddziałach ratunkowych Jadwiga Klukow Anna Ksykiewicz-Dorota s. 161-166
  Zacytuj
 • Udostępnij
Ocena poziomu pielęgnowania pacjentek na oddziałach ginekologicznych Marian Jędrych Jan Krakowiak Anna Ksykiewicz-Dorota Monika Sadowska Lidia Sierpińska Włodzimierz Stelmach Artur Wdowiak s. 211-221
  Zacytuj
 • Udostępnij
Satysfakcja z wybranych elementów opieki pielęgniarskiej na oddziale pediatrii Anna Ksykiewicz-Dorota Ewa Smoleń s. 215-228
  Zacytuj
 • Udostępnij
Czas pracy na pielęgniarskich stanowiskach w szpitalnych oddziałach ratunkowych Jadwiga Klukow Anna Ksykiewicz-Dorota s. 447-457
  Zacytuj
 • Udostępnij