Znaleziono 5 artykułów

Jan Kuś

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego : (kadencja 2004-2007) : Wspomnienia pośmiertne : Paweł Krakówka (1918-2003) Jan Kuś s. 165-167
Uniwersytet Jagielloński, a niektórwe kościoły archidiecezji krakowskiej Jan Kuś s. 216-218
"Szkice z dziejów kościelnych Śląska cieszyńskiego", Jan Kuś, Kraków 1983 : [recenzja] Józef Kiedos Jan Kuś (aut. dzieła rec.) s. 293-295
W dwudziestą rocznicę śmierci Ks. Arcybiskupa Józefa Teodorowicza Jan Kuś s. 445-448
Ikonografia zwiastowania w sztuce starochrześcijańskiej (w. I-V) Jan Kuś s. 582-590