Znaleziono 7 artykułów

Andrzej Kubas

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Podniesienie zarzutu nieważności testamentu a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń o zachowek oraz zmniejszenie zapisów i poleceń Andrzej Kubas s. 7-13
Znaczenie ocen prawnokarnych w prawie cywilnym Andrzej Kubas s. 8-16
Ograniczenie ochrony posesoryjnej między współposiadaczami Andrzej Kubas s. 19-33
Adwokatura Polska w XXI wieku Andrzej Kubas s. 27-32
Wystąpienia przed Sądem Najwyższym na posiedzeniu w dniu 16 VI 1994 r. poprzedzającym wydanie uchwały składu siedmiu sędziów (Sygn. I KZP 5 Czesław Jaworski Zdzisław Krzemiński Andrzej Kubas s. 66-85
Stanowisko Prezydium NRA do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze i niektórych innych ustaw, przygotowane przez wiceprezesa NRA adw. dr hab. Andrzeja Kubasa Andrzej Kubas s. 247-255
[Szanowna Redakcjo... : list wiceprezesa NRA adw. dr hab. Andrzeja Kubasa do redakcji pisma "Polityka" w związku z treścią artykułu pt. "Atak Klanów", zamieszczonego w tym piśmie z 1 czerwca 2002 r.] Andrzej Kubas s. 256-262